God Jul

Kvam Kraftverk har i samarbeid med kommunikasjonsverksemda Bukken og illustratøren Tord Torpe laga ein kampanje:

Takk for straumen!

 

Me ynskjer med denne kampanjen å minna folk på kor mykje enklare, meir behageleg, tryggare og lysare livet er med straum. Straum er i dag ein sjølvfølgje for dei aller fleste, og dei færraste tenkjer på alle dei gongane i løpet av dagen ein nyttar straum.  

Me ynskjer å informera litt om kva aktivitetar som gjev utslag på straumfakturaen, og har laga nokre enkle reknestykker til kvar annonse. I reknestykka er 1 kr nytta som pris pr kWh, dette inkluderer nettleige, kraft og alle avgifter

For ei hyggjeleg Julefeiring er det greit å ha tilgang på straum.

Oppvarming er det som trekkjer mest straum, dersom ein nyttar elektrisitet til dette. Ein panelomn som står på eit døgn kostar 20 kr. Har ein fire panelomnar på i 14 dagar, vert kostnaden 1120 kr. Her har me rekna ganske enkelt, og teke utgangspunkt i at omnane trekkjer 1000W og at dei ikkje har termostat. Det vil vera stor skilnad frå hus til hus kor mykje straum som trengs for å halda ein fin innetemeratur, men utgifter til oppvarming står for ca 70-80 % av straumrekningen.

Varmt Vatn er og ein av dei tinga som brukar ein del straum. Om lag 10 % av totalforbruket i ein hushaldning vert nytta til oppvarming av vatn. Å dusje i 10 min kostar 6,50 kr.

Julebelysning kostar derimot lite, i alle fall om ein vel LED. Ei lyslenke på 20 meter som står på 12 timar kvar dag i 4 veker kostar 10 kroner i straumforbruk.

 

 

Telttur

Kvam Kraftverk har i samarbeid med kommunikasjonsverksemda Bukken og illustratøren Tord Torpe laga ein kampanje:

Takk for straumen!

 

Me ynskjer med denne kampanjen å minna folk på kor mykje enklare, meir behageleg, tryggare og lysare livet er med straum. Straum er i dag ein sjølvfølgje for dei aller fleste, og dei færraste tenkjer på alle dei gongane i løpet av dagen ein nyttar straum.  

Me ynskjer å informera litt om kva aktivitetar som gjev utslag på straumfakturaen, og har laga nokre enkle reknestykker til kvar annonse. I reknestykka er 1 kr nytta som pris pr kWh, dette inkluderer nettleige, kraft og alle avgifter

Lading av nettbrett kostar om lag 1,5 øre for ei lading, dersom nettbrettet vert lada ein gong kvar dag, vert kostnaden i løået av eit år 5,5 kr.

TV

Kvam Kraftverk har i samarbeid med kommunikasjonsverksemda Bukken og illustratøren Tord Torpe laga ein kampanje:

Takk for straumen!

 

Me ynskjer med denne kampanjen å minna folk på kor mykje enklare, meir behageleg, tryggare og lysare livet er med straum. Straum er i dag ein sjølvfølgje for dei aller fleste, og dei færraste tenkjer på alle dei gongane i løpet av dagen ein nyttar straum.  

Me ynskjer å informera litt om kva aktivitetar som gjev utslag på straumfakturaen, og har laga nokre enkle reknestykker til kvar annonse. I reknestykka er 1 kr nytta som pris pr kWh, dette inkluderer nettleige, kraft og alle avgifter

TV treng straum for å virka. Det kostar 6 kr i månaden for straum til 3 timar med TV-underhaldning pr dag.

Tørketrommel

Kvam Kraftverk har i samarbeid med kommunikasjonsverksemda Bukken og illustratøren Tord Torpe laga ein kampanje:

Takk for straumen!

 

Me ynskjer med denne kampanjen å minna folk på kor mykje enklare, meir behageleg, tryggare og lysare livet er med straum. Straum er i dag ein sjølvfølgje for dei aller fleste, og dei færraste tenkjer på alle dei gongane i løpet av dagen ein nyttar straum.  

Me ynskjer å informera litt om kva aktivitetar som gjev utslag på straumfakturaen, og har laga nokre enkle reknestykker til kvar annonse. I reknestykka er 1 kr nytta som pris pr kWh, dette inkluderer nettleige, kraft og alle avgifter

Det kostar om lag 5 kroner å tørka kle i tørketrommelen. Brukar du trommelen 3 gonger i veka heile året, vert kostnaden med straum til trommelen 780 kr.

Festfin

Kvam Kraftverk har i samarbeid med kommunikasjonsverksemda Bukken og illustratøren Tord Torpe laga ein kampanje:

Takk for straumen!

 

Me ynskjer med denne kampanjen å minna folk på kor mykje enklare, meir behageleg, tryggare og lysare livet er med straum. Straum er i dag ein sjølvfølgje for dei aller fleste, og dei færraste tenkjer på alle dei gongane i løpet av dagen ein nyttar straum.  

Me ynskjer å informera litt om kva aktivitetar som gjev utslag på straumfakturaen, og har laga nokre enkle reknestykker til kvar annonse. I reknestykka er 1 kr nytta som pris pr kWh, dette inkluderer nettleige, kraft og alle avgifter

november_ha¦èrf+©ner.png

 

I ei travel førjulstid, er det greit å ha tilgang på straum som kan effektivisera hårtørkinga. Straumen som går med til føning i eit kvarter vil kosta ca 50 øre.

Morgontryne

Kvam Kraftverk har i samarbeid med kommunikasjonsverksemda Bukken og illustratøren Tord Torpe laga ein kampanje:

Takk for straumen!

 

Me ynskjer med denne kampanjen å minna folk på kor mykje enklare, meir behageleg, tryggare og lysare livet er med straum. Straum er i dag ein sjølvfølgje for dei aller fleste, og dei færraste tenkjer på alle dei gongane i løpet av dagen ein nyttar straum.  

Me ynskjer å informera litt om kva aktivitetar som gjev utslag på straumfakturaen, og har laga nokre enkle reknestykker til kvar annonse. I reknestykka er 1 kr nytta som pris pr kWh, dette inkluderer nettleige, kraft og alle avgifter.

Det kostar 10 øre å koka ei kanne med kaffi!

Trolltunga

Kvam Kraftverk har i samarbeid med kommunikasjonsverksemda Bukken og illustratøren Tord Torpe laga ein kampanje:

Takk for straumen!

 

Me ynskjer med denne kampanjen å minna folk på kor mykje enklare, meir behageleg, tryggare og lysare livet er med straum. Straum er i dag ein sjølvfølgje for dei aller fleste, og dei færraste tenkjer på alle dei gongane i løpet av dagen ein nyttar straum.  

Me ynskjer å informera litt om kva aktivitetar som gjev utslag på straumfakturaen, og har laga nokre enkle reknestykker til kvar annonse. I reknestykka er 1 kr nytta som pris pr kWh, dette inkluderer nettleige, kraft og alle avgifter.

Lading av smarttelefon kostar 1,5 øre pr gong, eller 5,5 kr for eit heilt år!

Grasklypping

Kvam Kraftverk har i samarbeid med kommunikasjonsverksemda Bukken og illustratøren Tord Torpe laga ein kampanje:

Takk for straumen!

 

Me ynskjer med denne kampanjen å minna folk på kor mykje enklare, meir behageleg, tryggare og lysare livet er med straum. Straum er i dag ein sjølvfølgje for dei aller fleste, og dei færraste tenkjer på alle dei gongane i løpet av dagen ein nyttar straum.  

Me ynskjer å informera litt om kva aktivitetar som gjev utslag på straumfakturaen, og har laga nokre enkle reknestykker til kvar annonse. I reknestykka er 1 kr nytta som pris pr kWh, dette inkluderer nettleige, kraft og alle avgifter.

Ein robot for grasklypping vil i løpet av sommaren bruka straum til ein kostnad av 35 kr.

El-sykkel

Kvam Kraftverk har i samarbeid med kommunikasjonsverksemda Bukken og illustratøren Tord Torpe laga ein kampanje:

Takk for straumen!

 

Me ynskjer med denne kampanjen å minna folk på kor mykje enklare, meir behageleg, tryggare og lysare livet er med straum. Straum er i dag ein sjølvfølgje for dei aller fleste, og dei færraste tenkjer på alle dei gongane i løpet av dagen ein nyttar straum.  

Me ynskjer å informera litt om kva aktivitetar som gjev utslag på straumfakturaen, og har laga nokre enkle reknestykker til kvar annonse. I reknestykka er 1 kr nytta som pris pr kWh, dette inkluderer nettleige, kraft og alle avgifter.

Ein el-sykkel med fullada batteri, vil kunna hjelpa deg i 40-70 km. Straumkostnaden med ladinga av batteriet 1 gong er 50 øre.

Stryking

Kvam Kraftverk har i samarbeid med kommunikasjonsverksemda Bukken og illustratøren Tord Torpe laga ein kampanje:

Takk for straumen!

 

Me ynskjer med denne kampanjen å minna folk på kor mykje enklare, meir behageleg, tryggare og lysare livet er med straum. Straum er i dag ein sjølvfølgje for dei aller fleste, og dei færraste tenkjer på alle dei gongane i løpet av dagen ein nyttar straum.  

Me ynskjer å informera litt om kva aktivitetar som gjev utslag på straumfakturaen, og har laga nokre enkle reknestykker til kvar annonse. I reknestykka er 1 kr nytta som pris pr kWh, dette inkluderer nettleige, kraft og alle avgifter.

Fyrste annonsa viser ein familie som har hoppa over strykinga til 17.mai. Å stryka ein bunadane til ein familie tek kanskje 2 timar. Straumforbruket til dette kostar omlag 4 kroner.

Kva kostar straumforbruket til ei 17.mai feiring? 

Stryking av bunad og flagg    4 kr

Dusj 4 personar a 10 min  24 kr

Nysteikte rundstykker og kaffi til 17.mai frukosten 2 kr

Varme pølser   50 øre

Kald drikke   20 øre

Is      20 øre